PLA ACREDITA

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Si has adquirit experiència professional a la feina i/o coneixements amb formació sense titulacions oficials, acredita ara la teva competència professional.

Com acreditar la teva experiència professional i la teva qualificació?

Aquesta acreditació s’obté mitjançant un procés d’avaluació, pel qual se’t guiarà personalment. La Cambra de Comerç de Mallorca t’ajudarà amb les primeres passes.

Mitjançant aquest enllaç.

Se t’ajudarà a recopilar la documentació del teu historial professional i formatiu.

Hauràs d’inscriure-te a aquesta fase a la qual se’t farà una entrevista.

Se t’atorga un certificat de les unitats de competència que hagis demostrat.

Acreditación de competencias profesionales
Acreditación de competencias profesionales, sector comercio. Acreditar experiencia laboral-Mallorca

Quan pots accedir a l'acreditació?

La convocatòria per a obtenir les acreditacions està oberta permanentment de manera permanent.

Quin cost té acreditar l'experiència professional?

Únicament es paguen unes taxes i existeixen moltes exempcions.
Consulta les taxes i les exempcions.

Quines qualificacions professionals pots acreditar?

El IQPIB (Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears) va ampliant les qualificacions professionals que es poden obtenir. Actualment, en 2021, són aquestes:

 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.
 • Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents.
 • Activitats administratives de recepció i relació amb el client.
 • Activitats de gestió administrativa.
 • Gestió comptable i d’auditoria.
 • Gestió administrativa pública.
 • Administració de recursos humans.
 • Gestió financera.
 • Assistència a la direcció.
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris.
 • Instrucció en ioga.
 • Activitats de venta.
 • Activitats de gestió del petit comerç.
 • Atenció al client, consumidor o usuari.
 • Implantació i animació d’espais comercials.
 • Operacions de manutenció de càrregues amb grua torre.
 • Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A.
 • Construcció de pedra en sec.
 • Operacions bàsiques de cuina.
 • Operacions bàsiques de restaurant i bar.
 • Operacions bàsiques de pastisseria.
 • Cuina.
 • Rebosteria.
 • Allotjament rural.
 • Serveis de restaurant, bar i cafeteria.
 • Recepció.
 • Venda de serveis i productes turístics.
 • Animació turística.
 • Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments.
 • Direcció i producció en cuina.
 • Gestió de pisos i neteja en allotjaments.
 • Guia de turistes i visitants.
 • Promoció turística local i informació al visitant.
 • Sommelieria.
 • Direcció i producció en pastisseria.
 • Gestió de processos en serveis de restauració.
 • Perruqueria.
 • Serveis estètics d’higiene, depilació i maquillatge.
 • Tractaments estètics de mans i peus.
 • Massatges estètics i tècniques sensorials associades.
 • Perruqueria tècnica i artística.
 • Assessoria integral d’imatge personal.
 • Tractaments capil·lars estètics.
 • Càmera de cinema, vídeo i televisió.
 • Operacions auxiliars a la indústria alimentària.
 • Forneria i brioixeria.
 • Carnisseria i elaboració de productes càrnics.
 • Pastisseria i confiteria.
 • Peixateria i elaboració de productes de pesca.
 • Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc.
 • Activitats auxiliars i de suport al buc en port.
 • Operacions en transport marítim i pesca de litoral.
 • Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa.
 • Navegació i pesca marítima.
 • Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc.
 • Govern d’embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic.
 • Navegació, transport marítim i activitats pesqueres.
 • Observació de l’activitat i control de les captures d’un buc pesquer.
 • Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc.
 • Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Gestió de trucades de teleassistència.
 • Educació infantil.
 • Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
 • Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles.
 • Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils.
 • Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles.
 • Manteniment d’aparells d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Planificació i control de l’àrea de carrosseria.
 • Planificació i control de l’àrea d’electromecànica.
 • Organització i supervisió del manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Organització i supervisió del manteniment de l’aparell d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Tripulació de cabina de passatgers.